Fair Use Policy

WebhostNow hanteert een Fair Use Policy (FUP) voor het onbeperkt dataverkeer dat wij aanbieden bij onze hosting-pakketten. De FUP is bedoeld om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te begeleiden en hiermee overbelasting van het netwerk en overlast voor andere gebruikers te beperken wanneer dit wordt veroorzaakt door gebruikers die via hun verbinding een grotere hoeveelheid aan dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding.

Dataverkeer

Het dataverkeer wordt door WebhostNow bijgehouden. WebhostNow neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de gebruikte data, gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 4 maal het gemiddelde dataverkeer van andere gebruikers op eenzelfde pakket. Samen met de gebruiker wordt vervolgens bekeken welke opties het verbruik te verminderen of welke opties beter aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan WebhostNow de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen indien er vanuit de klant niet meegewerkt wordt. Uiteraard zal WebhostNow pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

Opslagruimte

Deze FUP is tevens van toepassing op de onbeperkte schijfruimte welke wij aanbieden bij onze hostingpakketten. De schijfruimte bij deze pakketten is bedoeld voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van grote hoeveelheden film- of fotomateriaal dan wel andere opslagbestanden die niet website-gerelateerd zijn.

De opslagcapaciteit wordt door WebhostNow bijgehouden. WebhostNow neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de opslagcapaciteit meer is dan 4 maal de gemiddelde opslag van andere gebruikers op eenzelfde pakket. Samen met de gebruiker wordt vervolgens bekeken welke opties beter aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan WebhostNow de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal WebhostNow pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

Deze Fair Use Policy moet worden gelezen als een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.